Posts Tagged ‘av tezkeresi dilekçe örneği’

ruhsatını kaybeden ve çaldıranlardan istenen belgeler

Cumartesi, Haziran 6th, 2009
silah taşıma ve bulundurma ruhsat süresi dolmadan ruhsatını
kaybeden çaldıran veya ruhsat bilgileri okunamayacak kadar
yıpranmış olan şahıslardan istenen belgeler

EVRAKIN ADI

EVRAKLA İLGİLİ
NOT

Valilik
Makamına hitaben yazılan ve Emniyet Müdürlüğüne havale ettirilen
dilekçe.
Ruhsatın
zayi oluş nedeninin açıkça yazıldığı dilekçe.
İlgili
Karakoldan Tutanak
Kayıp ve
çalıntılarda olayın meydana geldiği mıntıka karakolunca tanzim edilmiş
tutanak.

İkametgah
Senedi

Şahıs ve
adres bilgileri eksiksiz yazılmış, kimlik bildirim kaydı yapılmış
ikametgah senedi.
Sabıka
Sorgulaması (Arşivli, Arşivsiz, Adı, Soyadı, yaşında veya nüfus kaydında
değişiklik yapılmış ise bunlara ait)
Ruhsatın
veriliş tarihinden itibaren (1) yıl geçmiş ise Cumhuriyet
Başsavcılığından
Sağlık
Raporu
Ruhsatın
veriliş tarihinden itibaren (1) yıl geçmiş ise Ruhen ve Bedenen silah
kullanmasında sakınca olmadığına dair Sağlık ocağı ve Hastanelerden
alınacak rapor.
2 Adet
Renkli Fotoğraf
Müracaat
tarihi itibarıyla son altı ay içerisinde çekilmiş olacak.