organik tarım uygulamaları

Organik tarım doğal dengeyi korumaya yönelik insana ve çevreye dost sentetik kimyasal ilaçlar ve gübrelerin kullanılmadığı her aşaması kontrollü bir üretim şeklidir. Organik tarımda doğayı ve tarım alanlarını tahrip etmeden insanlarda olumsuz etkiye neden olmayacak şekilde sebze, meyve, bitkisel ve hayvansal ürünler elde edilir. Organik tarım sistemi çağdaş tarım teknolojisinin varlığını inkar etmez. Organik tarım hiçbir kimyasal ilaç ya da gübre kullanılmadan yapılan tarım anlamına da gelmez. Organik tarım geleneksek tarımla karşılaştırıldığın da daha az tarımsal girdilerin kullanıldığı fakat daha çok biyolojik yoğunluğun yer aldığı alternatif bir tarım sistemidir. Organik tarımı her ülke ve hatta her bölge kendi koşullarına göre uygulamalıdır. Organik tarım her çiftçinin kendi olanaklarından en üst düzeyde yararlanmasını ve en az girdi kullanılmasını amaçlar.

organik bahçeTarımsal işletme kendi olanaklarıyla etkinliklerini sürdürürken toprağın yapısı ve su tutma kapasitesinde iyileşme görülür. Organik tarımda farklı bitkisel ve hayvansal ürünler için farklı üretim yöntemleri vardır. Tarımsal üretimde üretimle ilişkili bu faktörler ve olaylar bir bütün halinde dikkate alınmalı ve Organik üretim yapan tarım işletmesinin kendi kendine yeterliliği sağlanmalıdır. Tarımsal üretimle beraber ortaya çıkan ve yakın çevreden sağlanan tüm hammaddelerin ve diğer işletme girdilerinin çevreyi tehdit eden her türlü etkisi azaltılmalı ve ya bunlardan tamamen vazgeçilmelidir. Toprağın iyileştirilmesi ve içindeki organizmaların korunması, beslenmesi sağlanmalı, toprak sömürülmemeli doğal verimlilik arttırılmalıdır. Bitkilerin hastalıklara ve zararlılara karşı direnci ek desteklerle arttırılmalıdır. Bitki tür ve çeşitlerinin seçiminde üretim yapılacak yerin Organik koşulları ve bu koşullarda hastalıklarda en az seviyede yakalanma olasılıkları dikkate alınmalıdır. Organik tarımda bitki sağlığı açısından alınacak önlemler yanında erken uyarı sistemlerinin kullanılması ve yararlı böceklerin teşvik edilmesi de bitki koruma kavramının önemli bir parçasıdır. Toprak yapısını iyileştirici ve humus miktarını arttırıcı önlemlerle beraber toprağı koruyucu enerji tasarrufu sağlayan çalışılan yerin koşullarına uygun toprak işleme yöntemleri uygulanmalıdır. İşletmedeki hayvanların sağlığının iyi verimlilik kapasitesinin yüksek ve uzun ömürlü olması teşvik edilmelidir. Yetiştirilen hayvan sayısı kullanılan arazinin büyüklüğüne uygun olmalıdır. Bilindiği gibi tarımsal üretimde verim ve kalite arasında ters bir orantı vardır. Genel kural olarak ikisi arasında denge kurulmalıdır. Ancak Organik tarımda bu denge oluşturulurken verimdeki artışla birlikte ürün kalitesindeki artış ihmal edilmemelidir. Organik tarım yapan tarım işletmesinde başta petrol olmak üzere fosil yakıtlar ve diğer enerji kaynakları en fazla verimi sağlayacak düzeyde azami tasarruf kavramına uyularak kullanılmalıdır. Organik tarımda sentetik gübreler ve sentetik kimyasal ilaçlar depoda koruyuculuğu arttıran ve hasattan sonra olgunlaşmayı teşvik eden sentetik kimyasal maddeler bitki ve hayvan yetiştirmede hormonlar ve büyüme düzenleyici maddelerin kullanımı yasaklanmıştır. Organik tarım girdi kullanılmadan yapılan bir tarım şekli değildir, kullanılacak girdiler ilgili yönetmelikte belirtilen maddeler olmalı veya Organik tarımda kullanma sertifikasına sahip ürünler olmalıdır. Organik tarım bir ürünün ekim veya dikiminden sonra hiçbir uygulama yapmadan kendi haline terk edilmesi ve ya eskimiş bir işletmecilik şekline dönüş değildir. Organik tarımda üreticiler modern tarım teknolojisinin sağladığı tüm imkanları Organik tarım felsefesi ve belirtilen imkanlar doğrultusunda kullanmalıdır. Çevre dostu tarım üretim yöntemi olan Organik tarımda hiçbir şekilde mevzuatta izin verilmeyen yapay kimyasal gübre ilaç veya hormon kullanılmaz. Ürün miktarı değil kalite önceliklidir. Her türlü kaynaktan en ekonomik şekilde yararlanmak amaçlanır. Sözleşmeli üreticiler tarafından uygulanır. Sertifikasyon kuruluşunun denetim elemanlarınca kontrol edilir. Ürünlerin tüketime çıkarılması için sertifika alınması gereklidir.

Bir önceki yazımız olan besi hayvancılığında razmol kullanımı başlıklı makalemizde razmol besin değerleri, razmol kepek fiyatları ve yem bitkileri hakkında bilgiler verilmektedir.

Tags: , , , ,

Leave a Reply