organik tarım ürünleri

Son yıllarda hem kendi içimiz de hemde toplum olarak sorguladığımız önemli bir konu var. Yediğimiz içtiğimiz her şey acaba yeterince sağlıklı ve güvenilirmi ? Bu sorunun cevabı gün geçtikçe bireyler ve devletler için daha fazla önem taşıyor. Nedeni hızla artan dünya nüfusu karşısında, güvenli gıda temininin giderek zorlaşması. Günümüzde gıda güvenliğini tehdit eden fiziksel, biyolojik ve kimyasal riskler toplum sağlığını ciddi biçimde etkiliyor. Gıda maddelerinde bulunması istenmeyen yabancı maddeler fiziksel tehlikeleri sentetik kimyasal girdiler ve pestisitlerse kimyasal tehlikeleri oluşturuyor.

organik tarım

Öte yandan bio çeşitliliğin azalmasıda gıda güvenliğini tehdit eden biyolojik tehditleri ortaya çıkarıyor. Tüm bu riskler tüketicileri korumaya yönelik bir takım tedbirleri de beraberinde getiriyor. Gelişmiş ülkelerde insan sağlığını korumak amacıyla çiftlikten sofraya gıda güvenliği yaklaşımı benimsenir ve tüketiciler bu anlayışla korunur. Buna göre gıda güvenliği sağlıklı kaliteli ham madde üretimiyle başlar ve ürürnün tüketicinin eline ulaşıncaya kadar geçirdiği süreç boyunca devam eder. Hayvan sağlığı, bitki sağlığı, hayvan yemlerinin güvenliği, gıda ürünlerinin güvenliği ve gıdaların etiketlenmesi gibi tüm bu aşamalar merkezi yetkili gıda güvenliği otoritesinin denetimindedir. Bu gün tüm dünyada çevreye ve gıdalara karşı daha bilinçli bir tüketim anlayışı giderek yaygınlaşıyor.

Tüketiciler her geçen gün çevreye dost insan sağlığına uygun güvenilir gıdaları tercih ediyor. Bu bilinçlenme her aşaması kontrol altında olan Organik ürünlere talebi artırıyor. İnsan ve doğa dengesini korumak bir çok tehlikeyle karşı karşıya bulunan dünyamızda büyük önem taşıyor. Bu nedenle eko sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmaya yönelik canlılara ve çevreye dost üretim sistemleri araştırılıyor. İşte bu sistemlerden biri olan Organik tarım tohum yatağı hazırlığından gıdanın sofralarımıza ulaşıncaya kadar geçirdiği süreç boyunca ve su kaynaklarının korunmasını insan sağlığını ve hayvan refahını hedefleyen alternatif bir üretim biçimi olarak karşımıza çıkıyor. İnsan doğa dengesini koruyarak birim alandan maksimum verim hedefiyle üretilen Organik tarım ürünleri iç ve dış pazarlarda satışa sunulur. Kontrol ve Sertifikasyon Organik tarımla üretilen ürünlerin pazara sunulmasında gerekli temel şartlardan biri. Çünki sertifika sistemi ürünlerin Organik standartlara göre üretildiğinin işlendiğinin ve paketlendiğinin garantisidir. Sertifika hem tüketiciye verdiği güvence bakımından hemde üreticiler ve firmaların haksız rekabete karşı korunması yönünden büyük önem taşır.

Ayrıca Organik ürünler üzerinde yeralan logolarda tüketicilerin bu ürünlere olan güvenini artırır. Organik tarım kanunun yasalaşması ve mevcut mevzuat hükümlerinin Avrupa Birliğinin 2092 ye 91 sayılı direktifleriyle uyumlu hale getirilmesi sonucu Organik ürün ihracatımız büyük artış göstermiştir. Bu durum ülkemizde üretilen Organik ürünlere güvenin bir göstergesidir. Toprak ve su kaynaklarının henüz kirlenmemiş olması ve uygun Ekolojisiyle Organik tarım üretiminde büyük bir potansiyele sahip olan ülkemiz gelecekte tüm dünyaya sağlıklı ve güvenilir gıdalar üreticek konumda olacaktır.

Bir önceki yazımız olan besi hayvancılığında razmol kullanımı başlıklı makalemizde razmol besin değerleri, razmol kepek fiyatları ve yem bitkileri hakkında bilgiler verilmektedir.

Tags: , , , , ,

Leave a Reply