organik tarım nasıl yapılır

Organik tarımda başarı toprak, bitki, hayvan, insan ve pazarın birlikte düşünülerek bütünsel bir yaklaşımla planlanmasıyla sağlanabilir. Bu açıdan işletmede bitkisel ve hayvansal üretim birlikte planlanmalı dayanıklı ve Pazar talebi olan türler ve çeşitler seçilerek kapalı bir sistem oluşturmaya çalışılmalıdır. Mono kültür yerine ekim nöbeti, birlikte ekim ve örtü bitkisi uygulamalarına yer verilmelidir.

organik sebzeİşletmede çevre şartları faydalılar için doğal habitat oluşturmaya yönelik olarak düzenlenmeli ve atıkların girdi olarak değerlendirilebileceği bir yöntem planı oluşturulmalıdır. Organik tarımın 4 temel ilkesi vardır. Genetik değişikliğe uğratılmamış tohum kullanmak, toprakta zararlı etki bırakabilecek kimyasal gübre kullanmamak, hastalık ve zararlılarla mücadelede kalıcı doğaya zarar veren ve parçalanmayan kimyasallar kullanmamak, ürünün sertifikasyonunu ve etiketlenmesini yaptırmak. Organik tarımın özelliği her aşamasının kontrollü olması ve ürünün sertifikalandırılmasıdır. Ulusal ve Uluslararası mevzuatlara göre Organik üretim yapılabilmesi ve elde edilecek ürünün Organik ürün olarak piyasalarda işlem görebilmesi için üretim başlangıcından tüketiciye ulaşıncaya kadar Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından yetki verilmiş olan kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarından biri tarafından kontrollerin yapılması ve sertifikalandırılması gerekir. Kontrolü yapılmamış ve sertifika almamış bir ürünün piyasalarda Organik ürün olarak satışının yapılması söz konusu değildir. Organik tarım yapmak isteyen müteşebbis Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Organik tarım Komitesi tarafından çalışma izni verilen herhangi bir kontrol ve sertifikasyon kuruluşuna dilekçeyle başvurur ve işletmesinden elde edeceği ürünlerin Organik olarak değerlendirilmesi için gerekli çalışmanın yapılmasını talep eder. Kontrol kuruluşu müteşebbisten istediği belge ve bilgiler yardımıyla başvurunun Organik ürün yapmaya uygun olup olmadığına karar verir ve bunu Organik tarım komitesine bildirir. Kontrol kuruluşu Organik üretim yapmasını kabul ettiği ve sözleşme yaptığı müteşebbisi geçiş sürecine alır. Bitkisel üretimde Organik tarıma başlanmasından 12 ay sonra elde edilen ürünler, geçiş süreci ürünleri olarak değerlendirilir. Geçiş süreci ürünü Organik tarım geçiş süreci ürünüdür etiketiyle pazarlanır.

Geçiş süreci tek yıllık bitkilerle mera ve yem bitkilerinde 2 meyve ağaçları gibi çok yıllık bitkilerde ise 3 yıldır. Tek yıllık kültürlerde ekim tarihi tek yıllıklarda hasat tarihi dikkate alınır. Hayvansal üretimde geçiş süreci türlere göre değişir. Kontrol kuruluşu süreyi koşullara göre %50 oranında uzatabilir ve ya kısaltabilir. Geçiş dönemi süreci tamamlanarak kontrol ve sertifikasyon firması tarafından yapılan kontroller sonucunda Organik ürün sertifikası alınan ürünler Organik ürün olarak adlandırılır. Organik tarım yapılırken üretimin her aşamasının yanı sıra hasat, depolama, ambalajlama ve nakliye zincirleri de kontrol edilir ve denetlemeleri yapılır. Geçiş döneminden sonra geleneksel tarıma göre girdi maliyetlerinin düşük ve sözleşme yapıldığı zaman Pazarlarının da hazır olması çiftçileri olumlu yönde etkiler. Organik tarım yapan çiftçiler tarla ve bahçelerindeki iyi gelişmeleri gözlemleyerek ve bilinçlenerek Organik tarımın kararlarını kavramaya başlamışlardır.

Bir önceki yazımız olan besi hayvancılığında razmol kullanımı başlıklı makalemizde razmol besin değerleri, razmol kepek fiyatları ve yem bitkileri hakkında bilgiler verilmektedir.

Tags: , , , ,

Leave a Reply