kümes hayvancılığın türkiyedeki durumu

kümes hayvancılığının türkiyede durumu Hızla gelişmekte olan kitle iletişim araçlarının toplumun hemen tüm kesimlerine ulaşması ile dengeli ve yeterli beslenme bilinci gelişmiştir. Bugünün ekonomik koşulları ve nüfus artışı dikkate alındığında hayvansal protein (besin) açığını en iyi kapatacak sektörün başında , bununda en gelişmiş dalı gelmektedir. Hayvancılık yapan işletmeler göz önüne alındığında, kanatlı kümes hayvancılığı yüzde 1-2 gibi az bir pay almakla birlikte, bu dal hızla gelişmektedir. 1997 yılına ait toplam kümes hayvanlarımızın sayısı aşağıda tablo halinde verilmiştir.

Irkı
Miktarı
Ördek
1.823.342
Kaz
1.787.460
Hindi
5.327.011
Et tavuğu
104.959.162
Yumurta Tavuğu
61.326.405

Ülkemizde tavuk eti üretimi 1996 yılında 420.482 ton, yumurta sayısı 9.787.200.000 olmuştur. 1997 yılında yaklaşık 450.000 ton tavuk eti, 12.089.341.000 yumurta üretilmiştir. Bu üretimlerin yanında dünya bazındaki tüketime bakıldığında Türkiye’nin geride olduğu anlaşılmaktadır. Bununla ilgili değerler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bazı ülkelerin kişi başına tükettikleri Yıllık Beyaz Et ve Yumurta miktarı

ÜLKELER

ET TÜKETİMİ

( kg )

YUMURTA TÜKETİMİ

(adet)

A.B.D 43.760 210
Almanya 11.620 193
Fransa 23.880 253
Türkiye 8.240 130
Libya 12.580 84
İsrail 39.900 228
Hollanda 16.090 263
Mısır 6.410 35
Japonya 14.950 317
İran 9.640 94

Yumurta üreten ve etçi işletmelerin tavuk kapasitelerine göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Yumurta ve Etçi İşletmelerin Kapasitelerine Göre Dağılımı
Kapasite Yumurtacı İşletme Etçi İşletme
0 – 5.000 1646 4946
5.000 – 25.000 1179 1633
25.000 – 50.000 247 89
50.000 ve üzeri 119 34

Tablolardan da anlaşılacağı üzere hem üretim yetersiz olup hem de işletmelerin çoğunluğunu küçük kapasiteli işletmeler oluşturmaktadır.

Bundan dolayı oluşan sorunları 5 grupta toplayabiliriz.

1- Üretimde karşılaşılan sorunlar: Bunların başında düzenli kayıt tutmama ve damızlık sorunu gelmektedir. Talebi karşılayacak yerli hibritimiz yoktur. Yurt dışından getirilenler de zaman zaman beklenen sonucu vermemektedir. Bunun ortadan kaldırılması için yerli hibritlerimizi geliştirmek yanında, yurt dışından getirtilen hibritlerin verimlerini kontrol etmeliyiz.

2- Yem sorunu: Tavukçuluk sektöründe maliyetin çoğunu yem masrafları oluşturur. Bunun için kaliteli yem kullanmalıyız. Dışarıdan alınan yem ham maddelerinin kaliteli olmasına dikkat etmeliyiz.

3- Hastalık sorunu: Sayıca yetersiz bölgesel teşhis laboratuarlarının sayısı arttırılmalıdır.

4- Alet – Ekipman sorunu : Tavukçuluğun ilk yatırım maliyetleri yüksek olmaktadır.

5- Pazarlama ve Organizasyon sorunu: Gerek üretimde gerekse tüketimde istikrarın sağlanabilmesi için çözümlenmesi gerekmektedir. Pazarlama planının olmayışı, ürünlerini depolama problemleri (soğuk hava depolarının yetersizliği), fiyatlardaki istikrarsızlıklar, bu dalda bilhassa yumurta endüstrisinin kurulmamış olması pazarlama sorunlarını oluşturmaktadır. Üreticilerin kooperatif ve birlikler şeklinde yurt çapında örgütlenememeleri nedeniyle de organizasyon sorunları ortaya çıkmaktadır. Bu sorunları en aza indirmek için üretimin planlanması, verimliliğin yükseltilmesi, üretim maliyetinin düşürülmesi, kalitenin yükseltilmesi, pazarlama yöntemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir.

Tags: ,

Leave a Reply