karpuz tarımı

Karpuz kabakgil sebzelerdendir. Üretimde pek çok türü olan karpuzun ticari bir önemi vardır. Karpuz şekil ve renk, çekirdeklilik durumu ile hastalıklara dayanıklılık durumuna göre farklılık gösterir. Bu çeşitlerin yetişme istekleri birbirinden farklıdır. Karpuz uzun ve sıcak iklimi, organik maddesi bol tınlı ve kumlu toprağı sever. Toprak asit karakterli olabilir fakat alkaliye doğru ilerlerse bitkide genişleme zayıflar. Karpuz drenajı iyi toprakların sebzesidir.

Kök sistemi güçlü olduğundan toprağın derinliklerindeki besi öğelerinden faydalanma kapasitesi yüksektir. Toprağın fiziki özelliklerini düzeltmek için dekara 2-3 ton çiftlik gübresi verilebilir. Besin maddeleri yetersizse tepe gübresi olarak azot verilebilir. Tohum ekiminden önce toprak işleminin derin ve iyi yapılması gerekir. Yetiştiricilikte tarlaya direkt tohum ekimi yaygın bir yöntemdir. Susuz yetiştiricilikte her ocağa 4-5 tohum atılmalıdır. Sulu yetiştiricilikte bitkiler arası mesafe 2 ile 2,5 metre X 80 santimetre ile 1 metre, susuz yetiştiricilikte 1,5 X 15 metre olmalıdır. Toprak tavı ve sıcaklığı 20 derecenin üzerinde ise tohumlar 4 ile 5 günde çimlenir. Fideler büyüyüp 2 ile 5 gerçek yaprağa ulaşınca ocaklarda 1 bitki kalacak şekilde seyreltilir. Seyreltmeden sonra fidelerde boğaz doldurma işlemi, kol atmadan öncede traktörle ara işleme yapılır. Erken karpuz yetiştiriciliğinde tüplerdeki fideler fide dikim zamanına dikkat edilerek tarlaya dikilir. Daha sonra toprak üzeri plastik ile kaplanır.

karpuz

karpuz

Meyve tutumu için açan çiçeklerin döllenmesi gerekir. Bu işlem böcekler ve özellikle bal arıları vasıtasıyla gerçekleştirilir. Çiçekler açtıktan sonra 5 dekara 1 ile 2 sağlıklı arı kovanı yerleştirilmelidir. Karpuz toprağın su kapasitesinin uygun olduğu yerlerde sulamadan da yetiştirilir. Fakat özellikle kol atma ve meyve tutumu sırasında suya ihtiyaç artar. Bu sırada dikkat edilecek nokta suyun belirli aralıklarla verilmesidir.

Düzensiz sulama çiçek burnu çürüklüğünü arttırır. Sulama yapılırken kollar masura üzerine toplanır bu sırada yaprak ayalarının üste bakmasına dikkat edilir. Bitkilerin ilk suyunun mümkün oldukça geç verilmesi güçlü bir kök gelişimini teşvik eder. Gereksiz yere sulama ise yüzeysel kök gelişine sebep olur. Yüzeysel köklü bitkiler sıcak havalarda ve meyve tutumu sırasında süratle zayıflayarak bozulur bazen de aniden çöker. Karpuz hasadından sonra olgunlaşmaya devam etmez. Kaliteli ürün için hasat zamanın tam olarak tayini gerekir. Hasat edilecek meyve üzerine parmakla vurulduğunda dolgun, metalik ve boğuk olmayan bir ses duyulur. Olgun karpuzda meyvenin toprakla temas ettiği bölgede bulunan beyaz lekenin açık sarıya dönmesi ve halk arasında bıyık ve kulak adıyla bilinen suluk ve yaprakçığın kuruması gerekir. Kaliteli ürün elde etmek için hasat mutlaka sabah yapılmalıdır. Meyve bitkiden vurularak değil 4-5 santimetre sap bırakılarak hasat edilmelidir.

Bir önceki yazımız olan besi hayvancılığında razmol kullanımı başlıklı makalemizde razmol besin değerleri, razmol kepek fiyatları ve yem bitkileri hakkında bilgiler verilmektedir.

Tags: , , , , ,

Leave a Reply