Domates Yetiştirme İstekleri

İklim

Domates ılık ve sıcak iklim sebzesidir. Soğuğa Duyarlıdır. Bitkilerin gelişimleri, ürüne yatmaları ve ürün olgunlaştırabilmeleri için her safhada uygun sıcaklık şarttır. Tarlaya ekilen bitkilerin ekim zamanında don tehlikesinin tamamen ortadan kalkmış olması gerekir. Domateslerde gelişimin sağlanabilmesi için hava sıcaklığının en az 16 °C olması gerekir. Sıcaklığın 13 °C’den aşağı düşmesi gelişimi geciktirdiği gibi meyve miktarını da azaltır.
Gereğinden yüksek sıcaklıkta ve yüksek nisbi nemin bulunduğu koşullarda hastalık meydana gelmektedir. Sıcak ve kuru rüzgarlar ise çiçek dökümüne sebep olarak ürünün azalmasına neden olur.

Toprak

Domates toprak yönünden çok seçici değildir. En iyi verim tınlı topraklarda alınır. Erkencilik için kumlu tınlı topraklar, sanayi domates çeşitlerinin yetiştiriciliği için killi tınlı topraklar uygundur. Toprağın nemli olması durumu domatese fayda değil zarar verir. Çok yağış alan bölgelerde toprağın drenajına önem verilmesi gerekir.

Domates çok fazla olmasa da toprak asidine karşı duyarlıdır. Uygun derece Ph 6,5 civarıdır. Ph 5’in altına düştüğünde kireçleme yapılmalıdır.

Gübreleme

Domatesin fazla ürün vermesi için toprağın bitki besin maddesi yönünden zengin olması istenir. Ahır gübresi toprağı humus yönünden zenginleştirir. Ayrıca bikinin gerekli besin maddelerini karşılar. Ayrıca humus toprağın işlenebilmesini kolaylaştırır, havalanma özelliğini arttırır. Ticari gübrelerin dışında dekara 3-4 ton ahır gübresi verilmesi önerilmektedir. Ahır gübresi verilirken ahır gübresinin yeni olmamasına dikkat edilmelidir. Ahır gübresi en az 1 yıl eskimiş ve olgunlaşmış olmalıdır.

Ticaret gübrelerinin kullanılması aşaması çok kritiktir. Bilgisiz ve dengesiz gübrelemeden kaçınılmalı, hangi tip gübrenin ne kadar verileceği toprak analizlerine göre yapılmalıdır.

Bir önceki yazımız olan besi hayvancılığında razmol kullanımı başlıklı makalemizde razmol besin değerleri, razmol kepek fiyatları ve yem bitkileri hakkında bilgiler verilmektedir.

Tags: , , ,

Leave a Reply